Gorenja Trebuša

Značilnosti Gorenje Trebuše

Leseni cevovod - tehniško izročilo.


Leseni cevovod.

Izdelava lesenih cevi in postavljanje vodovoda iz njih je redka veščina, ki se je ohranila na Trebuškem kot del tehniškega izročila. Več o lesenem cevovodu...>>

Rudarstvo - poročilo iz leta 1947

Rudarstvo.

Poročilo o pregledu raziskovanj po KLO Gorenja Trebuša l. 1947. Poglej poročilo...>>

Naravni spomeniki Gorenje Trebuše


... ko pri Dolenji Trebuši zavijemo proti jugu kjer se odpira idilična Trebuša, dolina, ki ločuje Čepovansko in Vojskarsko planoto. Poglej prispevek...>>

Rastlinstvo in rastje Gorenje Trebuše


Rastlinstvo

Posebnost tukajšnjih bukovih gozdov sta pogosti tisa (Taxus baccata) in bodika (Ilex aquifolium), dve v Sloveniji zavarovani drevesni vrsti, ki sta v naši državi že bolj ali manj redkost. Poglej prispevek...>>